KlatrestativSikkerhetssjekk av lekeplassen

21.10.2003

Sameiet har ansvaret for at lekeplassen, Småland og barnehagens lekeapparater er i forsvarlig stand i henhold til forskriftene. Vi ønsker ingen tragiske ulykker. Styret har nå bestilt en sikkerhetskontroll som vil bli gjennomført i løpet av oktober.