Trofaste og dyktige medarbeidere

02.10.2003

Barnehagen har tre medarbeidere som definitivt går under kategorien lojale. Grete Bakken har arbeidet i Grefsen terrasse barnehage i 15 år, mens Tove Pettersen og Wenche Halmøy har arbeidet i 10 år. Sameiestyret takket for innsatsen under foreldremøtet, og overleverte dem hver sin velfortjente oppmerksomhet.