TelenorReservasjon mot rabatt?

16.06.2003

Sameiet får automatisk rabatt på utvalgte Telenor-tjenester gjennom forretningsføreren vår.

Ønsker noen å reservere seg mot rabatten, må styrekontoret få en tilbakemelding om dette innen 1. juli.