Tvangssalg - inkassorutinene fungerer

03.06.2003

Husleien skal innbetales innen den 1. hver måned. Vår forretningsfører sender ut purring dersom husleien ikke er på sameiets konto innen den 15. Deretter følger et nytt purrebrev før det utestående beløpet går til inkasso med de prosesser som loven krever.

En sameier skylder husleie for nærmere to år. I løpet av kort tid vil seksjonen bli lagt frem for tvangssalg.