PengerForsikringsselskapet har sagt oss opp

24.05.2003

Vårt forsikringsselskap - Gjensidige - har sagt opp forsikringsavtalen med oss. Årsaken er at skadeomfanget, skadeutbetalinger og skaderisikoen i SGT vurderes som høyt. De tjener med andre ord ingen penger på oss.

Sameiestyret hadde allerede før vi mottok oppsigelsen satt i gang prosessen med å se etter et annet forsikringsselskap fordi vi mener forsikringspremien har blitt meget høy. Styret vil også vurdere hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere skaderisikoen i sameiet.