TreTrær - vernes eller fjernes?

23.05.2003

Våre naboer i Grefsenkollveien 20 ønsker å fjerne store trær som står på vår eiendom. Vegetasjonen mellom våre blokker har etter mange år vokst seg både tett og høy. Jord har begynt å sige i jordmassene ned til veien.

Vi ønsker å verne om trær med omfattende røtter fordi det bidrar til å stabilisere jordmassene i skråningen mellom nr 12 og 20. Å fjerne store trær vil også påvirke vindforholdene og skape mer innsyn. Sameiestyret har i denne omgangen ikke imøtekommet ønsket fra nr 20.