Betale alt i et jafs?

05.05.2003

15. mai er tidsfristen for å endre innbetalingsform til vedlikeholdsfondet.

Ønsker du å betale hele andelen i stedet for månedlige rater, så gi beskjed til styrekontoret. Husleiegiroene vil bli korrigert med virkning fra 1. juli. Neste mulighet for endringer vil være 15. november.