Pappesker

Lopper

27.04.2003

Kjelsås musikkorps avholder loppemarked i disse dager. To billass med «lopper» er hentet fra tilfluktsrommet. Gjenstander uten merking og gjenstander merket «lopper» er kjørt bort.