Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Fra karnevalet i barnehagenTo på venteliste

29.03.2003

Første runde av hovedopptaket for barnehageåret 2003/2004 er over. Med unntak av to barn under tre år, får alle «sameiebarn» plass fra høsten av. Tilbudsbrev sendes ut senest 1. april.

Barnehagestyrer Helle Marstrander poengterer at det vil bli suppleringsopptak utover våren. Det er ikke usannsynlig at de barna som ikke fikk plass nå, får det noe senere.