Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

GiroUenig i husleiepurring?

26.03.2003

Vår nye forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning, er kommet godt i gang med forvaltningen av SGT. Dessverre har det i forbindelse med skiftet oppstått problemer med manglende informasjon på noen husleieinnbetalinger. Dette kan ha medført at noen få har fått en urettmessig purring på husleien.

Er du en av disse? Send da omgående en kvittering på betalt husleie til OBOS Eiendomsforvaltning, postboks 6668 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Alternativt tar du kontakt med Helen Sverdrup-Thygeson (telefon 22 86 58 65, e-post helen.sverdrup.thygeson@obos.no).

Husk alltid å få med KID- eller kundenummer når du betaler regninger til OBOS Eiendomsforvaltning. Kundenummeret står øverst til venstre på giroene du har fått tilsendt. Oppgi alltid kundenummeret ved henvendelser til OBOS Eiendomsforvaltning.