Snekkerrom i tilfluktsrommet?

Verktøy03.02.2003

Sameiet har to store tilfluktsrom. Hittil har begge tilfluktsrommene blitt brukt som oppbevaringsplass for mye skrot.

Styret har fått en forespørsel om alternativ bruk av ett tilfluktsrom, for eksempel som snekkerrom. Styret er ikke avvisende, og ønsker seg flere forslag til en bedre utnyttelse av arealet i tilfluktsrommet.

Send en e-post til styrekontoret med ditt forslag!