Hallvard LundeNøkternt 2003-budsjett

30.01.2003

- Vi har lagt opp til et nøkternt budsjett for 2003. Under forutsetning av at sameiet ikke gjør noen store endringer på årsmøtet i april, vil vi sannsynligvis ha et overskudd i underkant av 250000 kroner. Disse pengene vil komme godt med når vi starter vårt store rehabiliteringsprosjekt i 2005, sier Hallvard Lunde som er styrets «pengemann».