BarnBarnehagens virksomhetsplan

05.01.2003

Barnehagens virksomhetsplan er nå lagt ut på hjemmesiden. Virksomhetsplanen er et grunnlagsdokument og et arbeidsdokument for personalet i barnehagen. Målet med planen er å gi foreldre, eiere og andre god og lett tilgjengelig informasjon om barnehagens struktur og virksomhet innbefattet det pedagogiske arbeidet.

Les hele planen her (PDF-format)