PengesedlerDramatisk økning av foreldrebetalingen i barnehagen

02.01.2003

Styret har varslet en dramatisk økning i foreldrebetalingen på kr 500-600 med virkning fra 1. februar. Hovedårsaken er et svært godt lønnsoppgjør innen barnehagesektoren. Lønnskostnadene øker med 13% i forhold til inneværende år. Statstilskuddet er foreslått økt med knappe 4%. Styret fortsetter arbeidet med budsjettet for å redusere kostnader og øke inntektene.