Les mer om strømsparingPenger å spare på ENØK

16.12.2002

På kort sikt vil Sameiet spare kr 40 000,- ved å iverksette enkle ENØK-tiltak. Sameiestyret har vedtatt å senke innetemperaturen i korridorene fra 21 til 15 grader. Det vil også bli nattbelysning en time tidligere. På styrekontoret, trimrommet og i Sameiestua vil ovnene bli ukeprogrammert og få nattsenking av temperaturen. I korridorgangene vil defekte ovner bli slått av, og det vil kun være 15 ovner i hver blokkorridor.

Slik sparer du strøm