Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Fra det ekstraordinære sameiemøtet 23.10.2002

Hvordan vil du innbetale vedlikeholdet av vestfasaden?

07.11.2002

Vedlikeholdet av vestfasaden starter i 2005. Sameierne kan velge mellom å fordele innbetalingen månedlig over tre år eller betale hele sin andel i et engangsbeløp.

Velger du å betale månedlig, vil beløpet automatisk bli påført husleiegiroene. Ønsker du derimot å betale engangsbeløpet, må du gi skriftlig tilbakemelding til styrekontoret innen fredag 22. november 2002.

PDF Les informasjonsskrivet her (PDF-format)

Relatert info: Vestfasaden besluttet rehabilitert i 2005