HøsttakkefestVellykket høsttakkefest

21.10.2002

I vårt sameie er det mange mennesker som i fritiden bidrar til at Grefsenkollveien 12 har et unikt bomiljø.

Vi har sameiere som sysselsetter barn, tar ansvar i vaktmesterens fravær, sørger for at tennisbanene holder en grei standard, vasker og maler vegger i korridorene etc.

Som en takk for denne innsatsen (og ikke minst som smøring for fortsatt entusiasme og engasjement), inviterte styret til fest sist fredag. Med sameiestua som ramme, ble 35 personer behørig smurt med rosende ord, god mat og drikke samt dans ut i de små timer.