Fra sameiemøtet 25. april 2002Ekstraordinært sameiemøte 23. oktober

14.10.2002

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte

Ekstraordinært sameiemøte blir avholdt i sameiestua onsdag 23. oktober kl. 1830. Møtet starter presis. Registrering og utdeling av stemmesedler fra kl. 1800.

Styrets forslag til dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av protokollfører og 2 sameiere til å underskrive protokollen
  5. Valg av tellekorps
  6. Styrets forslag til vedlikehold av vestfasaden
  7. Styrets forslag om alternativ bruk av tomt mot Grefsenkollveien

Sameier som ikke kan være med på sameiemøtet kan gi fullmakt til en annen, også styret. Fullmakt til styret legges i styrets postkasse på styrekontoret.

Konsulentrapporten som omhandler betongrehabilitering kan leses ved henvendelse til styrekontoret.

PDF Les saksunderlag her (PDF-format)