KlatrestativRåkult klatrestativ!

20.09.2002

Dommen blant barna var enstemmig: det nye klatrestativet er råkult! Klatrepyramiden er 4,5 meter høy. Inne i tauverket er det stålwire, og 90 tonn masse er blitt flyttet for å få et forsvarlig feste og nødvendig mengde med støtsand.

Med en totalprislapp på kr 70.000,- håper styret at dette klatrestativet har like lang levetid som det forrige: nemlig 28 år!