Ny forretningsfører 1. januar

01.09.2002

Vår forretningsfører i 19 år, advokatfirmaet Klomsæt & Co AS, har sagt opp sin avtale med oss med virkning fra 1. januar 2003.

Årsaken til oppsigelsen er liten kapasitet og regnskapsmessig kompetanse ved advokatkontoret til å kunne utføre forretningsførers arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Sameiestyret synes dette er trist. Arbeidet med å finne ny forretningsfører begynner umiddelbart.