Tilfredsstillende økonomi

24.06.2002

Sameiestyret har gått igjennom regnskapet pr 1. juni. Det er et periodisert overskudd på kr 327.000,- mot et budsjettert overskudd på kr 60.000,-. Sameiets økonomi må derfor anses som tilfredsstillende.