KroneØkt foreldrebetaling i barnehagen

24.06.2002

Årets lønnsoppgjør sprenger barnehagens budsjett med ca 5 %.