BetongskadekontrollBetongskadekontroll

22.06.2002

Har du sett en oransje mann stå og banke på utsiden av terrassen din, er det din terrasse som kontrolleres for betongskader. Denne uken har løse og farlige betongbiter blitt fjernet for å sikre at ikke noen blir skadet.

Det viser seg at pilarene som terrassekassene i 7. og 8. etasje hviler på, er mest utsatt for skader. Gjennomgangen viser også at E-blokken har mer skader enn de øvrige blokkene. Det totale skadeomfanget er mindre enn først antatt.

Styret vil motta en sluttrapport fra Hjellnes COWI før reparasjonene iverksettes. Selve kontrollen, fjerningen av farlige betongbiter og sluttrapporten koster ca kr 60000,-.