AvtaleGiroAvtaleGiro - forsinket i forhold til avtale

31.05.2002

Innbetaling av husleien ved bruk av AvtaleGiro er forsinket. Tidspunktet for når ordningen kan iverksettes er usikkert, antagelig ikke før august/september. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan sameierne skal forholde seg dersom man ønsker å inngå avtalen.