Befaring i hageanlegget 13.05.2002

Grønt håp for hageanlegget

18.05.2002

Det er full enighet om at hageanlegget ikke har svart til forventningene. I stedet for frodig og grønn vegetasjon, er 500 busker, planter og trær døde. Men nå er atter håpet lysegrønt!

Styret har hatt befaring med Park og landskapspleie og gått igjennom hele grøntanlegget. 420 planter og busker vil bli erstattet med nye. Det vil fortsatt bli en variasjon i vegetasjonen med noen andre plantetyper enn hva som opprinnelig ble plantet. Arbeidet med plantingen vil starte i begynnelsen av juni.

Prislappen er på kr 70.000, penger vi har fått tilbake fra BM Overflateteknikk som innså at de ikke kom i mål med dette arbeidet. Styret har også inngått en vedlikeholdsavtale med Park og landskapspleie, slik at hageanlegget skal få «satt seg» skikkelig denne sommeren.