Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Salg av Grefsenkollveien 16 stoppet?

05.05.2002

Bydelsutvalget har behandlet salg og omregulering av sameiets nabotomt - Grefsenkollveien 16 - i sitt møte 4. april. Bydelsutvalget mener fortsatt at tomten bør omreguleres til skole/barnehage og ses i sammenheng med nordre rodetomt. Bydelsutvalget vil vente med videre planlegging av utbygging til skolebehovsplanen for området er behandlet i bystyret.

Hvis en allikevel bygger boliger, aksepteres kun en høyde på 3 til 4 etasjer. Bydelsutvalget mener også at en av blokkenhetene må planlegges å bli omsorgsboliger.