Har du synspunkter på rehabiliteringen?

29.04.2002

Oppfordring fra Kjell Huslid

Som kjent ble styrets forslag til rehabilitering av blokk E nedstemt på sameiermøtet. Du som leser dette er på Internett, og jeg vil gjerne kommunisere med deg for å lære av dine synspunkter. Dersom du er en av dem som nedstemte styrets forslag, vil det være lærerikt for meg å høre din begrunnelse til at du gjorde det.

Rehabiliteringen er nå utsatt, men saken må jo tas opp igjen, og jeg vil gjerne høre hva du mener bør gjøres og når det bør gjøres. Hva var det som var vanskelig å ta stilling til? Ble det for dyrt for deg? Hadde du ikke nok informasjon? Er det feil tidspunkt å pusse opp nå? Det kan sikkert være mange grunner. Dersom du har forslag til videreføring hører jeg gjerne fra deg.

Kjell Huslid

Telefon Telefon: 22 15 82 25