Leilighetstyper

Sist oppdatert: 28.01.2011

På bakgrunn av ny skattetakst for boliger har styret i 2010 målt opp de ulike leilighetstypene i sameiet. Dette er ment som veiledende for den enkelte seksjonseier og brukes om ønskelig.

Endeleilighetene har ekstra isolasjon (10 cm) som igjen kan utgjøre inntil 1 kvm forskjell i rominnhold for små leiligheter og inntil 2 kvm forskjell i rominnholdet for de store leilighetene.

Det viste seg ved oppmåling at samtlige seksjonstyper er mindre enn hva det opprinnelige prospektet sier. Det vises i følgende tabell.

Illustrasjon Betegnelse i prospektet Leilighet/rom Styrets oppmåling Prospektet sier
Leilighetstyper        
Forstørr tegning av leilighetstype 1 Type 1 2-roms 46,0 kvm 47,0 kvm
+ terrasse 11,2 kvm
Forstørr tegning av leilighetstype 2 Type 2 3-roms 86,5 kvm 96,8 kvm
+ terrasse 11,2 kvm
Forstørr tegning av leilighetstype 3 A Type 3 A 3-roms 77,0 kvm 82,2 kvm
+ terrasse 11,2 kvm
Forstørr tegning av leilighetstype 3 B Type 3 B 3-roms 62,5 kvm 67,2 kvm
+ terrasse 7,9 kvm
Forstørr tegning av leilighetstype 4 Type 4 Hybelleilighet 30,0 kvm 32,1 kvm
Balkong for den øverste leiligheten: 4,7 kvm
Terrasse for den nederste leiligheten: 11,2 kvm
Forstørr tegning av leilighetstype 5 Type 5 5-roms 110,0 kvm 119,6 kvm
+ terrasse 11,2 kvm