Tømmer lenses opp til Brekke sag i 1932

Tømmer lenses opp til Brekke sag i 1932 (Foto: Inger Munch)