Høyspentmast og -ledningSvarskjema for beboerbidrag til forlenget nedgraving av høyspentledningen

19.08.2006 (oppdatert 28.08.2006)

Henvendelse fra den nye arbeidsgruppa for nedgraving av høyspentledningen:

Arbeidet med å få gjennomført forlenget nedgraving av høyspentledningen pågår nå for fullt. En betydelig andel av finansieringen er på plass, men pr. 19. august mangler ca. 2 mill. kroner for å få fullfinansiert den ekstra kablingen. Dette beløpet må berørte beboere og grunneiere skaffe til veie innen utgangen av august på bakgrunn av krav fra Oslo Vei. Den nye arbeidsgruppa oppfordrer beboere i Grefsen Terrassehus til å bidra, slik at masten foran sameiet/barnehagen blir fjernet og høyspentledningen blir lagt i jordkabel. Les hele rundskrivet

Ønsker du å bidra? Bruk skjemaet nedenfor eller skjema i PDF- eller Word-format. Forlenget svarfrist: 31. august 2006

Undertegnede beboer gir med dette et tilsagn om et bindende bidrag til kabling av høyspentledning som passerer min eiendom.


Bidraget utgjør kr (beløp):Navn   Adresse   Oppgang   Seksjon
    E  

Telefon   E-post
 

KommentarerJeg forstår at mitt bidrag vil bli behandlet konfidensielt og bare bli benyttet i forbindelse med finansiering av kabling fra mast ved Grefsenkollveien 12 A ned til mast ved Sverre Enevolds plass. Jeg forstår at beløpet skal innbetales til klientkonto senest 25. september 2006 dersom det lykkes å fullfinansiere kabling av den ovennevnte strekningen. Dersom denne kablingen blir overfinansiert, vil det overskytende bli tilbakebetalt til bidragsytere pro rata etter at prosjektet er avsluttet.